Konflikt na Ukrajine zasiahol aj slovenských podnikateľov. Máte nárok na finančnú podporu?

Konflikt na Ukrajine zasiahol aj slovenských podnikateľov. Máte nárok na finančnú podporu?

Už viac než mesiac prebieha vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý ovplyvnil nielen najbližšie susediace štáty, ale aj celú Európu. Krajiny sa zomkli a voči Rusku vydali sankcie, ktoré ovplyvnili veľmi výrazne ekonomickú situáciu. Európska komisia vydala dočasný rámec pre štátnu pomoc, ktorého cieľom je možnosť využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci. Členské štáty Európskej únie tak môžu vďaka tomu získať finančnú podporu na posilnenie hospodárstva v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Toto oznámenie zverejnila Európska komisia 23. marca 2022 a finančnú podporu môžu získať aj podnikatelia na Slovensku.

Tento rámec umožňuje členským štátom poskytnutie určitej obmedzenej sumy finančnej pomoci spoločnostiam, ktoré sú buď zasiahnuté súčasným konfliktom alebo súvisiacimi sankciami proti Rusku, prípadne odvetnými sankciami od Ruska. Jednotlivé štáty tak môžu v rámci podpory poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry poskytnúť spoločnostiam pôsobiacim v týchto oblastiach až 35 tisíc eur. Zasiahnuté spoločnosti, ktoré pôsobia v ostatných odvetviach môžu získať dokonca až 400 tisíc eur. Pomoc je možné poskytnúť v akejkoľvek forme, vrátane grantov a nemusí byť priamo spojená so zvyšujúcimi sa cenami energií. Sankcie voči Rusku totiž ovplyvnili hospodárstvo veľmi výrazne a došlo najmä k vážnemu narušeniu dodávateľského reťazca.

Cieľom je zabezpečiť bankám možnosť naďalej poskytovať úvery, ktoré pokrývajú potreby investícií či prevádzkového kapitálu všetkým spoločnostiam, ktoré zasiahol konflikt na Ukrajine a ním spôsobená súčasná kríza. Taktiež je potrebné poskytnutie úrokového zníženia pri úveroch, ktorú sú zo súkromných aj verejných zdrojov, no v oboch prípadoch treba rátať s obmedzeniami maximálnej výšky úveru. Obmedzenia vychádzajú z priamych prevádzkových potrieb spoločností, kde sa dbá na zohľadnenie obratu, nákladov na prevádzku alebo špecifické potreby likvidity.

Účelom podporného rámca je aj kompenzovať spoločnostiam dodatočné náklady na mimoriadne vysoké ceny plynu a elektrickej energie, ktoré sú spôsobené práve reštrikciami kvôli vojenskému konfliktu na Ukrajine. Náklady sa budú počítať za obdobie od 1. februára 2022 do 31. decembra 2022, pričom sa porovnáva dvojnásobok nákladov v referenčnom období a teda ide o dvojnásobok nákladov v roku 2021. Aj tu však existujú obmedzenia maximálnej výšky pomoci, čo je 30% uznateľných nákladov alebo maximálne 2 mil. eur na podporovaný subjekt. V tomto prípade môže ísť opäť o rôzne formy podpory, ako napríklad úvery, daňové zvýhodnenia, priame platby a podobne.

Tieto druhy pomoci pre podnikateľov je možné kumulovať, no nesmie byť prekročený maximálny strop.

Špeciálne podmienky platia pre podniky energeticky náročného priemyslu, kde sú percentá uznateľných nákladov odlišné a výška pomoci nesmie presiahnuť strop 25 mil. eur. Ak sa jedná o podniky, ktoré sú definované v prílohe oznámenia rámca pomoci, ako napríklad výroba papiera, železa, textilných vlákien, vodíka, plastov a podobne, pomoc nesmie presiahnuť strop 50 mil. eur.

Táto schéma pomoci je momentálne platná do 31.12.2022, pričom jej platnosť sa môže prehodnotiť v súvislosti s vývojom hospodárskeho vývoja v Európskej únii, súčasnej krízy alebo medzinárodných udalostí.

Ak bolo vaše podnikanie vývojom aktuálnej situácie výrazne poznačené a spadáte do oblasti, ktorá môže získať podporu, informujte sa o možnostiach využitia u svojho finančného poradcu.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Vybavenie Hypotéky Krok Po Kroku v Roku 2022

spracovaním osobných údajov